redirecționează 2% din impozit

„Sarcina inteligenţei este de a găsi mijloacele şi căile ce duc la ţinta spre care se îndreaptă voinţa.”
Maria Montessori

Donează 2% din Impozit

Grădiniței Tesori

 

Vă mulțumim anticipat pentru gestul dumneavostră!

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) și Art. 84 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 și aplicată prin Legea nr. 163/2005.

Astfel persoanele fizice pot sponsoriza entitățile nonprofit care funcționează conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Dumneavoastră, contribuabilul: directionarea a 2% din impozitul pe venit nu este o donație! Este vorba de o suma datorată statului (ca impozit) dar puteți decide modul și cui va fi ea alocată. Pe baza eficienței și transparenței organizației către care ați directionat 2% puteți decide dacă anul viitor va mai beneficia de prevederea 2% din partea dvs.!

Nimic! Această sumă este o parte a bugetului de stat care este direcționată de către dumneavoastră către o asociație sau fundație.

Termenul de depunere a declarației de venit global este 15 mai 2014.

Dacă nu aveți o altă organizație non-profit de care sunteți atașat sufletește, v-am fi recunoscători dacă ați direcționa acești bani către Asociația “TIM EDUCAȚIE IAȘI ”, organizație non-profit care guvernează CENTRUL TESORI. Spre deosebire de stat, noi vă spunem ce se întâmplă cu impozitele voastre. Ne-ar onora să ne fiți alături!

Completați datele pe declarația în funcție de sursa dvs. de venit: dacă aveți venituri din salarii, completați declarația 230 (punctele A si B). Nu vă faceți probleme dacă atunci nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa căsuța necompletată. dacă aveți venituri din alte surse(cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, etc), completați declarația 200 (punctul III). Cei care obțin, pe lângă salarii, și alte venituri, vor completa formularul 200 – Declarație specială privind veniturile realizate în anul 2013 la toate capitolele aferente tipului de venit obținut, inclusiv capitolul III. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat. Puteți obține declarațiile 200 si 230 de la administrațiile financiare, le puteți descărca de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (portal ANAF, zona de asistența a contribuabililor, persoane fizice, formulare). Puteți cere o copie organizației către care doriți să direcționați 2% sau puteți descărca aici formularul pentru declarația 200 și formularul pentru declarația 230!

Vă rugăm să completați cu atenție toate datele, inclusiv datele organizației: nume, cod fiscal și cont bancar. Declarația de venit global se depune la Administrația Finanțelor Publice personal sau prin poștă. Asta-i tot!

Virarea acestor sume către organizație se face de organul financiar competent, respectiv Administrația Finanțelor Publice, până la data de 31 decembrie 2014. Dacă Asociația “TIM EDUCAȚIE IAȘI” se va bucura de încrederea și sprijinul dumneavoastră, va anunța public suma virată în contul Asociației și modul în care a fost cheltuită.

Asociația “TIM EDUCAȚIE IAȘI” 82/A/20.08.2013 Codul de identificare fiscală (codul fiscal): 32177486 Contul organizației în format IBAN: RO 77 BRDE 240 SV 36828352400 deschis la BRD IAȘI

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email