metoda Montessori

„Libertatea trebuie să aibă ca limită interesul colectiv şi ca formă
- ceea ce numim educaţia manierelor şi a actelor.”
Maria Montessori

Despre Metoda

Montessori

Modelul educațional Montessori este metoda copiilor care se autoformează. Copilul este prioritar și i se oferă încredere și libertatea de a alege momentul potrivit pentru învățare. În mediul Montessori, copilul găsește materialele necesare pentru a se dezvolta iar educatorii sunt acolo pentru a-I oferi strategii de lucru și a-l ghida.

O zi în TESORI reprezintă o alternare eficientă a activităţilor de joc cu cele de studiu individual sau ȋn grup.

La nivelul grupelor mici avem ca obiectiv principal socializarea prin activităţi de joc ce le acordă şansa de a descoperi pe cel de lângă el şi pe sine, astfel descoperindu-şi si locul său în lume. De asemenea, urmărim rafinarea propriilor simţuri care va duce la o bună dezvoltare intelectuală și motrică, oferindu-le mult râvnita independenţă personală. Mai mult, acum punem bazele peste care vom construi activitățile și deprinderile anilor ce urmează. Predomină activitățile de Viață Practică prin care copilul învață să aibă grijă de el, asimilează reguli, rutine și dezvoltă aspecte de conduită internă.

La grupa mare, obiectivul principal devine pregătirea pentru şcoală, însă fără a pierde din vedere dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii celor mici este ghidată prin activităţi pline de mişcare, de interacţiune cu mediul real. Copiii nu se joacă, ci muncesc. Muncesc la propria lor creare. Pregătirea pentru şcoală face parte din principalul nostru obiectiv, şi anume pregătirea pentru viaţă.

Mediul Montessori are ca obiectiv obținerea independenței de către copil, fiind special pregătit să îi ofere siguranță , încredere, oportunități de învățare. Ordinea mediului, structura zilei și rigurozitatea prezentărilor vin în întâmpinarea tendințelor naturale ale copilului. Mintea absorbantă și perioadele sensibile sunt responsabile de asimilarea acestuia, copilul interiorizând experiența trăită, care îl va defini pentru întreaga viață.

Inteligenţa omului nu vine din nimic: ea se făureşte pe temeliile aşezate în perioadele de formare a simţurilor la copil.

Maria Montessori

Diferențe între

metoda tradițională și metoda Montessori

Maria Montessori a transformat școala tradițională, înlocuind școala imobilității, a tăcerii și ascultării, într-o școală a mișcării, a vorbirii, a activității și a muncii efective.

Învătământul Montessori

Învătămantul tradiţional

Trecând aceste diferențe prin filtrul nostru și crezând în metoda Mariei Montessori, considerăm că ele reprezintă atu-ul copilului de acum care formează adultul integru și adaptabil de mai târziu.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email