metoda Montessori

„Libertatea trebuie să aibă ca limită interesul colectiv şi ca formă
- ceea ce numim educaţia manierelor şi a actelor.”
Maria Montessori

Despre Metoda

Montessori

Modelul educațional Montessori este metoda copiilor care se autoformează. Copilul este prioritar și i se oferă încredere și libertatea de a alege momentul potrivit pentru învățare. În mediul Montessori, copilul găsește materialele necesare pentru a se dezvolta iar educatorii sunt acolo pentru a-I oferi strategii de lucru și a-l ghida.

O zi în TESORI reprezintă o alternare eficientă a activităţilor de joc cu cele de studiu individual sau ȋn grup.

La nivelul grupelor mici avem ca obiectiv principal socializarea prin activităţi de joc ce le acordă şansa de a descoperi pe cel de lângă el şi pe sine, astfel descoperindu-şi si locul său în lume. De asemenea, urmărim rafinarea propriilor simţuri care va duce la o bună dezvoltare intelectuală și motrică, oferindu-le mult râvnita independenţă personală. Mai mult, acum punem bazele peste care vom construi activitățile și deprinderile anilor ce urmează. Predomină activitățile de Viață Practică prin care copilul învață să aibă grijă de el, asimilează reguli, rutine și dezvoltă aspecte de conduită internă.

La grupa mare, obiectivul principal devine pregătirea pentru şcoală, însă fără a pierde din vedere dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii celor mici este ghidată prin activităţi pline de mişcare, de interacţiune cu mediul real. Copiii nu se joacă, ci muncesc. Muncesc la propria lor creare. Pregătirea pentru şcoală face parte din principalul nostru obiectiv, şi anume pregătirea pentru viaţă.

Mediul Montessori are ca obiectiv obținerea independenței de către copil, fiind special pregătit să îi ofere siguranță , încredere, oportunități de învățare. Ordinea mediului, structura zilei și rigurozitatea prezentărilor vin în întâmpinarea tendințelor naturale ale copilului. Mintea absorbantă și perioadele sensibile sunt responsabile de asimilarea acestuia, copilul interiorizând experiența trăită, care îl va defini pentru întreaga viață.

Inteligenţa omului nu vine din nimic: ea se făureşte pe temeliile aşezate în perioadele de formare a simţurilor la copil.

Maria Montessori

Diferențe între

metoda tradițională și metoda Montessori

Maria Montessori a transformat școala tradițională, înlocuind școala imobilității, a tăcerii și ascultării, într-o școală a mișcării, a vorbirii, a activității și a muncii efective.

Învătământul Montessori

 • Crede in autodisciplină, impusă de mediul în care copilul lucrează.
 • Crede in prezenta pedagogului care predă individual şi diferenţiat.
 • Considera benefic ca pedagogul sa intervina atunci cand este necesar, daca i se cere ajutorul şi atunci o face intr-o maniera discreta.
 • Crede in cunostintele noi asimilate in urma lucrului în grup. Copiii invaţă unii de la alţii.
 • Considera benefica alcatuirea unei clase din copii cu vârste diferite.
 • Considera ca un copilul are liberatea de a alege singur orarul şi activitatile la care participa (cu indrumare din partea pedagogului daca este nevoie).
 • Considera ca un copil lucrează atât cât doreşte la un proiect, nefiindu-i impuse limite temporale (astfel el işi poate insuşi cunoştinţele în ritmul său).
 • Greşelile sunt corectate de la sine, cu ajutorul unor materiale de studiu autocorective, copilul reuşind să înveţe prin cultivarea unor stări positive.
 • Materialele folosite in procesul de invaţare se adreseaza tuturor şimturilor,fiind special gândite, ajutand copilul la o cunoastere holistică.
 • Parinţii participă frecvent la programe Montessori care le sunt special dedicate.

Învătămantul tradiţional

 • Crede in disciplina impusă de prezenţa educatorului.
 • Crede in educatorul care predă acelaşi lucru intregii clase.
 • Crede in educator ca pilon principal, el este in centrul atentiei, activitatea fiind organizată in functie de viziunea acestuia.
 • Crede in cunoştinţele noi predate, în general, de către educator.
 • Crede in clasa alcătuită din copii de aceeaşi varsta.
 • Crede ca un copilul trebuie sa urmeaze un orar strict, impus.
 • Timpul în care copilul trebuie să indeplinească anumite sarcini este impus de profesor.
 • Greşelile sunt corectate prin repetarea automată a materiei, prin pedepse şi recompense.
 • Grădinițele achizitionează un număr mare de jucării, fără a fi selectate pe anumite criterii de calitate și eficacitate iar în școală materialele de lucru sunt adesea reduse la instrumentele strict necesare scrisului, cititului şi uneori experimentelor.
 • Implicarea părinţilor este destul de redusă şi voluntară.

Trecând aceste diferențe prin filtrul nostru și crezând în metoda Mariei Montessori, considerăm că ele reprezintă atu-ul copilului de acum care formează adultul integru și adaptabil de mai târziu.