programul copilului

„Adultul şi-a atribuit o putere aproape dumnezeiască, a sfârşit prin a se socoti
Dumnezeul copilului şi a gândit despre sine, cum scrie în Geneza:
"Eu voi crea omul după chipul şi asemănarea Mea".”
Maria Montessori

Maria Montessori

Programul

copilului

  • Programul ales de către părinți la înscriere poate fi modificat, printr-o solicitare scrisă, în limita locurilor rămase disponibile pentru programul solicitat. El va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare.
  • Dacă, din motive medicale, copilul lipsește, taxa lunară rămâne fixă, fără să suporte modificări.
  • În cazul unei interventii chirurgicale, contractul se suspendă pe perioada recomandată de medic, taxa se reduce la suma de 1.000 lei (pentru programul scurt),  1.300 lei (pentru programul normal) și 1.500 lei (pentru programul lung) pentru menținerea locului. În caz contrar, contractul încetează și locul devine disponibil.
  • În cazul suspendării contractului, ca urmare a recomandării medicului specialist, prin scrisoare medicală, valoarea contractului se reduce la 1.000 lei (pentru programul scurt),  1.300 lei (pentru programul normal) și 1.500 lei (pentru programul lung), pentru mentinerea locului. În caz contrar contractul încetează și locul devine disponibil.
  • Pentru perioada de vacanță taxa lunară este folosită pentru susținerea cheltuielilor fixe (fond salarii, chirie, utilități) și a activitatii de igienizare în vederea pregătirii următorului an școlar este de 1.000 lei (pentru programul scurt),  1.300 lei (pentru programul normal) și 1.500 lei (pentru programul lung)

.