vino în universul tesori

O zi în TESORI reprezintă o alternare eficientă a activităţilor de joc cu cele de studiu individual sau ȋn grup.

Clasa Montessori

Grădinița Tesori

Vizitarea grădiniței se poate face în urma unei programări online
sau dacă întâmpinați greutăți în acest sens, printr-un mail la adresa
contact@gradinita-tesori.ro, la toate punctele de lucru din Iași,
după confirmarea solicitării. Vizita durează 30 de minute și presupune
un tur al grădiniței și al mediului în care își desfășoară copiii activitatea
educațională.

Zile disponibile pentru vizitarea grădinițelor:
miercuri sau vineri (excepție făcând sărbătorile legale)

Interval orar: 10:00 – 10:30 / 11:00 – 11:10

Maria Montessori

Pentru copiii nou înscriși în instituția noastră, se stabilește o întâlnire cu psihologul grădiniței prin intermediul unei programări online.

Este o întâlnire prin care grădinița noastră cunoaște familia și sistemul de valori al acesteia. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri este necesară prezența tuturor membrilor familiei (copilul, mama, tatăl), în caz contrar nu se poate trece la pasul următor. Durata întâlnirii este de 60 de minute.

Zile disponibile pentru întâlnirea cu psihologul:
Centru & Copou – luni

Interval orar: 10:00 – 11:00 / 11:00-12:00

Copie document – plată contribuție anuală a părinților în valoare de 1.000 lei (aceasta poate fi achitată și înainte de semnarea contractului, doar prin virament bancar)
Copie după certificatul de naștere al copilului
Copie după actele de identitate ale părinților sau ale tutorelui
Copie după hotărârea judecătorească definitivă (în caz de divorț)

Toate documentele menționate mai sus le puteți aduce în copie xerox la sediul unde se dorește înscrierea sau atașa unui mail trimis pe adresa contact@gradinita-tesori.ro.

În cazul copiilor care frecventează deja grădinița este nevoie doar de completarea fișei de înscriere iar achitarea taxei de înscriere se va face conform contractului.

 

Semnarea contractului de școlarizare se va face după parcurgerea pașilor anteriori în cadrul unei întâlniri programate online. În cadrul acestei întâlniri se va citi contractul și se vor discuta și clarifica aspecte de interes ce țin de acesta.

Zile disponibile pentru semnarea contractului:
Centru & Copou – marți sau joi

Interval orar: 14:00 – 15:00 / 15:00-16:00

Pentru a putea frecventa cursurile grădiniței noastre este nevoie ca în prima zi a copilului dumneavoastră să prezentați asistentului medical al unității următoarele documente:

Analize medicale copil, obligatoriu în termen de valabilitate – 3 zile de la emiterea buletinului de analize:

  • Rezultat examen coproparazitologic
  • Rezultat examen coprocultură
  • Rezultat exudat faringian
  • Rezultat exudat nazal
  • Aviz de intrare în colectivitate/ aviz epidemiologic obținut de la medicul de familie cu vaccinările

Analize medicale părinți: 

  • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie – cu mențiunea „Clinic sănătos”
Pentru programări: trimite un email cu solicitarea la adresa contact@gradinita-tesori.ro