curriculum

O lecție Montessori începe atunci când un material este luat de pe raft și durează până când acesta este așezat înapoi.
Toate disciplinele sunt interconectate și nu sunt prezentate izolat.
Copilul poate lucra cu materialul spre care manifestă interes în orice moment al zilei şi oricât timp doreşte,
condiţia fiind ca acesta să-i fie prezentat, în prealabil de pedagog.

Viaţa practică

Grădinița Tesori

Copilului i se oferă ocazia de a desfășura activități uzuale cu care intră în contact și în mediul de acasă: măturat, spălat vase, tăiat zarzavat, îmbrăcat și încălțat, udarea florilor.

Activitățile din această arie au ca rol dezvoltarea independenței și autonomiei, asimilarea regulilor interne, dezvoltarea motricității fine și grosiere și relaționarea cu colegii de grupă. Mediul de lucru este pregătit pentru a putea fi desfăşurate în mod independent şi în condiţii de siguranţă.

Fiecare activitate ajută copilul direct, să facă acele acțiuni corect, dar și indirect, punând bazele pentru ariile următoare, cum ar fi matematica sau dezvoltarea limbajului. Prin intermediul acestor activități, copiii au posibilitatea de a face lucruri adevărate, de care sunt foarte interesați și la final bucuroși că li s-a oferit libertatea și încrederea de a le face.

Maria Montessori

Activitățile din această arie antrenează toate simțurile (vizual, tactil, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic si stereognostic) printr-o serie de materiale specifice care oferă “chei” de cunoaştere a mediului, oferind posibilitatea copilului de a continua procesul de întelegere a lumii prin propria explorare.

Materialele specifice Montessori din cadrul acestei arii pun bazele unei dezvoltări logice a limbajului. Copilul este ghidat să facă diferenţa dintre sunet, fonem, literă, urmărindu-se o succesiune naturală de dezvoltare a acestei calităţi umane. Invăţarea scris – cititului vizează întreaga personalitate a copilului, implicând simţurile, capacitatea cognitivă şi dimensiunea social-afectivă a acestuia.

Maria Montessori a dezvoltat o abordare nouă a matematicii, pas cu pas și cu materiale complet diferite şi atractive. Această alternativă ghidează copilul spre a face activitatea corect și independent. Datorită acestor materiale și a modului treptat de a fi introduse, copiii fac conexiuni rapide și rezolvă cu plăcere și ușurință operaţii matematice la vârste preșcolare, își dezvoltă logica și abilitatea de a rezolva probleme.

Maria Montessori considera că rolul educatorului este acela de a ghida copilul în înțelegerea lumii și al locului său în ea. Ea îi învăța pe copii despre diversitate culturală și respect, despre pace și toleranță. Din această arie fac parte științe ca geografia, biologia sau fizica, alături de artă sau muzică, menite să dezvolte conştiinţa culturală şi socială, precum și exprimarea liberă a fiecărui copil.