contribuție părinți

„Copilul ne oferă adevărata sinteză a vieţii, care rezidă în spiritul umanităţii.
Dar acel spirit care învăluie copilăria noastră este apoi întunecat de umbrele temniţei care începe deasupra copilului în creştere; iar omul îl vede murind departe şi pierind în lumina zilei obişnuite.
Într-adevăr, viaţa noastră socială înseamnă destul de des întunecarea şi moartea vieţii naturale care există în noi.” Maria Montessori

Maria Montessori

Contribuția

ANUALĂ A PĂRINȚILOR

  • Este în valoare de 1.000 lei și priveşte procurarea de bunuri de natură didactică, folosite în actul educaţional de către preșcolari, precum şi susţinerea perfecţionării permanente a cadrelor didactice.
  • Se plătește în momentul completării Fișei de înscriere pentru anul școlar următor, pentru primul an de scolarizare. În anii următori, poate fi plătită și în tranșe, semestrial/trimestrial/lunar.
  • Contribuția anuală a părinților se achită în perioada înscrierilor oficiale nu mai târziu de 31 martie.

Contractul de școlarizare se încheie până în ultima zi de înscrieri, cel târziu.

Fișa se completează în perioada de înscriere a fiecarui an școlar, indiferent dacă copilul urmează sau nu cursurile grădiniței noastre. În caz contrar, locul devine disponibil pentru anul următor.